ג׳ריקן לנוזל בועות – עד 5 ליטר

13.00

ג׳ריקן 5 ליטר, לסחיבה נוחה של הנוזל בועות.

שימו לב: הג׳ריקן מגיע ריק ללא נוזל בועות. הוא מיועד להכנה ביתית של עד 5 ליטר נוזל בועות.

גריקן 5 ליטר לנוזל בועות סבון
ג׳ריקן לנוזל בועות – עד 5 ליטר

13.00

קטגוריה: